Geboren 9-4-2016
IC Mayuri's Miah Giulietta (SBI a 21) & Veroza's Ice Cream (SBI e)
Arcani 9mnd Arcani 9mnd Arcani 1 jaar Denali 6mnd Denali 1 jaar
Cyliyana's Denali        kater - SBI a
Cyliyana's Arcani        kater - SBI a
Cyliyana's Halion        kater - SBI c 21
Cyliyana's Nayely       poes - SBI g